Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Mitropolia Munteniei și Dobrogei Arhiepiscopia Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Să înmulţim rugăciunea în Postul Adormirii Maicii Domnului, spre întărirea comuniunii şi sporirea faptelor iubirii  în timpul încercărilor, suferinţelor şi crizei spirituale şi materiale!

Când ne rugăm mai mulţi şi mai intens, se amplifică spaţiile dragostei şi se restrâng cele ale urii, ale violenţei şi ale patimilor. Dorim a fructifica împreună această perioadă a Postului Adormirii Maicii Domnului în chip real, profund şi convingător pentru fiecare dintre noi, slujitorii Sfintelor Altare, spre a încuraja şi pe cei din casă, din familie, rudele, prietenii şi credincioşii, la un exerciţiu simplu şi profund, prin care cu siguranţă ne apropiem mai mult de Dumnezeu şi astfel primim şi curajul de a ne apropia duhovniceşte unii de alţii.

La multiplele neajunsuri ale vieţii noastre de zi cu zi, ca efecte ale crizei morale prin care trecem cu toţii, putem răspunde, aşa cum ne învaţă Domnul şi Biserica Sa şi cum fac toţi cei ce o cheamă neîncetat pe Maica Domnului în necazuri: ,,Bucuria tuturor celor necăjiţi!”

Chemarea la rugăciune personală, familială şi comunitară nu este un apel, nici un ordin, ci este o expresie a deplinei sincerităţi interioare, prin care Duhul Sfânt se sălăşluieşte în noi şi între noi, ne arată măsura dreptăţii cereşti: iertarea şi iubirea.

Să  ne ajute Domnul să fim slujitorii Lui şi în toate împrejurările vieţii, să nu-L uităm, căci El nu este niciodată absent, nici indiferent la chemările, aşteptările şi dorinţele noastre curate, iar măsura slujirii noastre este rugăciunea.

Post binecuvântat!

Arhiepiscopul Dunării de Jos Galaţi, 2 august 2010

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni