Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Mitropolia Munteniei și Dobrogei Arhiepiscopia Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Arhiepiscopia Dunării de Jos a continuat şi în acest acest an tradiţionalele manifestări dedicate eroilor patriei la ziua lor de pioasă recunoştinţă.

Importanţa religioasă şi semnificaţia naţională  ale acestei sărbători au constituit tema de reflecţie în cadrul orelor de Religie din săptămâna premergătoare evenimentului, în toate şcolile şi liceele din  cuprinsul Eparhiei.

De asemenea, în toate bisericile din Arhiepiscopia Dunării de Jos, la Sfânta Liturghie au fost pomeniţi eroii neamului românesc şi au fost organizate ample manifestări liturgice şi cultural-artistice pentru cei care s-au jertfit pe „câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român“. Totodată, slujbe de pomenire au fost oficiate, după Sfânta Liturghie şi la cimitirele, troiţele şi monumentele dedicate cinstirii eroilor neamului.

În municipiul Galaţi,  tradiţionala procesiune închinată eroilor a fost organizată, ca în fiecare an, la biserica „Înălţarea Domnului“ din localitate.

Alaiul a fost format slujitorii sfintelor altare, garda de onoare constituită din militari ai unităţilor Garnizoanei Galaţi, oficialităţile municipale şi judeţene, tineri seminarişti şi elevi de la şcolile gălăţene, precum şi din numeroşi credincioşi.

După rugăciunea de mulţumire, procesiunea a pornit, pe bulevardul George Coşbuc, către Cimitirul „Eternitatea“, la Monumentul închinat Eroilor Neamului, unde a fost săvârşită cuvenita slujbă de pomenire. După evocarea semnificaţiei Zilei Eroilor, au fost depuse jerbe și coroane de flori, urmate de defilarea gărzii de onoare în acordurile muzicii militare.

Tinerii elevii participanţi au depus coroane şi flori pe Altarul Eroilor Neamului şi au intonat atât Imnul de Stat al României, cât şi Imnul Eroilor.

În celălalt mare oraş al eparhiei, Brăila, procesiunea dedicată Eroilor patriei a început la ora 16:00, punctul de plecare constituindu-l biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“. Procesiunea s-a încheiat la mormintele ostaşilor români căzuţi în cele două războaie mondiale, din cimitirul cu acelaşi nume, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire.

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni