Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În conformitate cu Decizia Patriarhală nr. 2/2010 transmisă de Cancelaria Sfântului Sinod şi în baza Ordinului circular nr. 571/2010 emis de Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, joi, 15 aprilie 2010 s-au desfăşurat alegerile  de membri clerici şi mireni  în Adunarea eparhială pentru o nouă perioadă de 4 ani, respective 2010-2014.

În cadrul celor 10 circumscripţii electorale ale eparhiei, lucrările s-au desfăşurat în biserici din cele mai importante localităţi ale judeţelor Galaţi şi Brăila, sub preşedinţia unui delegat eparhial, desemnat de Chiriarh, conform prevederilor art. 66 din Regulamentul pentru alegerea organismelor deliberative.

Fiecare parohie a avut ca delegaţi clericii slujitori din parohia respectivă, precum şi un delegat mirean. După citirea ordinului circular, colegiile electorale preoţeşti s-au întrunit separat de cele mireneşti, în acelaşi loc, dar la ore diferite, procedându-se la votarea propriu-zisă a candidaţilor. Preoţii au ales un reprezentant al lor pentru Adunarea Eparhială, iar mirenii au ales doi reprezentanţi mireni pentru Adunarea Eparhială.

***

Adunare Eparhială, definită de Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ca "organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei" (art. 90), având în componenţă o treime clerici şi două treimi mireni. Preşedintele Adunării Eparhiale, ca de altfel al tuturor celorlalte organisme de la nivel eparhial, este întotdeauna chiriarhul (episcopul sau arhiepiscopul). Alături de chiriarh, în fiecare eparhie, membri ai Adunării sunt şi arhierii-vicari, şi episcopii-vicari. Ierarhii sunt, deci, membrii de drept ai Adunării Eparhiale. Pe lângă ei, fiecare Adunare Eparhială se compune din 30 de reprezentanţi aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni. Cei 30 de reprezentanţi se aleg pe termen de 4 ani şi pot fi aleşi pentru cel mult două mandate. Limitarea la cel mult două mandate, indiferent că sunt consecutive sau nu, a fost introdusă de noul Statut al Bisericii Ortodoxe Române (aprobat de Sfântul Sinod în noiembrie 2007 şi intrat în vigoare în ianuarie 2008, după publicarea în Monitorul Oficial al României, nr. 50/22 ian. 2008).

Candidaţii pentru Adunarea Eparhială trebuie să constituie exemple de “viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin” (art. 91 al. 1 Statut). Pentru clerici se cere să aibă cel puţin gradul profesional definitiv şi “să se fi distins printr-o activitate deosebită şi purtare exemplară” (art. 73 al. 1 şi 74 al. 1 din Regulamentul pentru funcţionarea organelor deliberative, în continuare ROD). Pentru mireni se cere a fi desemnaţi în prealabil de Consiliul Parohial al parohiei din care provin (art. 87 al. 2 ROD). Iar pentru această desemnare este necesar ca ei să fie înscrişi în lista Adunării Parohiale a parohiei respective şi să fi împlinit vârsta de 30 de ani.

Pentru depunerea oricărei candidaturii este necesară şi binecuvântarea ierarhului locului (art. 91 al. 1 Statut). Candidaturile trebuie depuse la biroul electoral eparhial cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru alegeri (art. 75 ROD).

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook