Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un cuvânt de binecuvântare şi recunoştinţă tuturor femeilor creştine cu prilejul Duminicii Femeilor Purtătoare de Mir (30 aprilie 2017).

Hristos a înviat!

În Duminica a treia după Paşti, numită şi Duminica Mironosiţelor, Biserica Ortodoxă le pomeneşte pe femeile purtătoare de miruri sau aromate, care, în dimineaţa Învierii lui Iisus Hristos, au mers primele la mormântul Domnului şi au fost întâmpinate de Iisus Hristos Cel înviat. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a consacrat această zi de sărbătoare tuturor femeilor creştine dreptmăritoare, urmaşe ale mironosiţelor, care mărturisesc credinţa lor în Învierea Domnului Iisus Hristos în familie şi în societate.

În momentele Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos „erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I, între care era Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosi, şi mama fiilor lui Zevedeu” (Matei 27, 55-56). Prin fidelitatea şi evlavia lor, aceste femei s-au dovedit mai curajoase şi mai devotate Domnului Iisus Hristos, decât Ucenicii Săi.

În Duminica Învierii lui Iisus, pe când răsărea soarele, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, Salomeea şi Ioana au venit cu miruri, pentru a unge trupul Domnului Iisus, aşezat în grabă în mormânt în Vinerea Răstignirii Sale, înfruntând teama de cei care L-au răstignit. Curajul şi evlavia femeilor mironosiţe au fost răsplătite de binevestirea îngerilor şi de către Domnul Iisus Hristos Cel înviat, Care „le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat” (Matei 28, 9). Apoi, alergând „cu frică şi cu bucurie mare” (Matei 28, 8) să vestească Ucenicilor lui Iisus Învierea Sa, femeile mironosiţe au devenit „apostoli către Apostoli”, după cum le-a numit Sfântul Ioan Gură de Aur.

Vestirea Învierii Domnului Hristos de către femeile mironosiţe a deschis în istorie drumul mărturisirii credinţei în Hristos Cel răstignit şi înviat de către mulţimi de femei muceniţe şi cuvioase, mame şi fiice, ostenitoare în gospodărie sau regine şi împărătese creştine.

În acest sens, Sfânta Împărăteasă Elena a arătat iubire smerită şi evlavie faţă de Hristos Cel răstignit şi înviat, căutând, cu multă osteneală şi cheltuială,  şi descoperind, cu bucurie, Sfânta Sa Cruce, cea dătătoare de viaţă, iar apoi a contribuit financiar la construirea bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, precum şi la zidirea altor biserici din Ţara Sfântă.

Astăzi, în contextul anului 2017, declarat în Patriarhia Română drept An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti, amintim că, în Biserica Ortodoxă, cinstirea sfintelor icoane a fost restabilită de către două sfinte femei, şi anume: Sfânta Împărăteasă Irina, care a convocat, în anul 787, Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea şi Sfânta Împărăteasă Teodora, care a convocat, în anul 843, Sinodul din Constantinopol.

Duminica a treia după Paşti ne pune în faţă icoana Sfintelor Femei Mironosiţe, chip al iubirii jertfelnice şi curajoase, al compasiunii, al credinţei puternice şi al dărniciei. Asemenea lor, femeile creştine evlavioase şi harnice din România susţin construirea de lăcaşuri sfinte şi educaţia religioasă a copiilor în şcolile publice, cultivă iubirea milostivă faţă de cei aflaţi în spitale şi în instituţii de asistenţă socială, ori excelează în alte domenii de activitate benefică pentru poporul român, dar mai ales, ca mame şi soţii, aduc pace şi bucurie sfântă în familiile lor şi în societate.

În această Duminică adresăm tuturor femeilor creştine cuvânt de binecuvântare şi recunoştinţă pentru întreaga lor lucrare săvârşită cu multă dăruire de sine şi ne rugăm  Domnului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, precum şi Sfintelor Femei Mironosiţe să umple sufletele lor de pace şi bucurie, să le dăruiască sănătate şi mult ajutor!

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook