Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Marţi, 17 decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun, la Departamentul de Teologie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, a avut loc, într-un cadru festiv, solemn şi emoţionant în acelaşi timp, tradiţionalul concert de colinde închinate sărbătorii Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, urmat de lansarea unor volume apărute în anul acesta la Editura Basilica a Patriarhiei Române şi la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ a fost neîncăpătoare pentru cei dornici să asculte colinde, auditoriul fiind alcătuit, deopotrivă, din cadre didactice, studenţi şi masteranzi de la cele trei departamente ale Facultăţii, precum şi din ceilalţi ostenitori din cadrul aparatului administrativ.

Concertul de colinde a fost deschis de un grup de studenţi şi studente din anul I, secţia Asistenţă Socială, care a surprins, prin frumuseţea colindelor interpretate. Programul de colinde a fost întregit de Corul „Ortodoxia” al Catedralei Arhiepiscopale din Galaţi, audienţa răsplătind măiestria cântării cu îndelungi aplauze.

Manifestările au continuat cu prezentarea unor cărţi ce au văzut lumina tiparului în  acest an. Cadrele didactice ale Departamentului de Teologie au prezentat cărţile apărute la Editura Basilica a Patriarhiei Române, iar colegii de la Departamentul de Istorie şi Sociologie Filosofie au prezentat cărţile tipărite la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Pr. prof. dr. Ionel Ene a prezentat volumul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în bisericile din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, pr. lect. dr. Gabriel Pandele a recenzat volumul Constantin – un împărat creştin, de Bertrand Lançon şi Tiphaine Moreau, pr. lect. dr. Sorin Marinescu a realizat o prezentare sistematizată a celor trei volume Cultură şi duhovnicie care cuprind publicistica pr. Dumitru Stăniloae, iar pr. lect. dr. Lucian Petroaia a adus la cunoştinţa celor prezenţi apariţia Dicţionarului de liturgică şi muzică psaltică.

Cu acest prilej au fost lansate şi unele cărţi apărute la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Conf. dr. Ion Cordoneanu a prezentat fascicula XII din colecţia Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, cuprinzând studiile susţinute în cadrul Simpozionului Ştiinţific Internaţional „2013 – Anul jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul Omagial Dumitru Stăniloae”, organizat de Departamentul de Teologie în luna mai a acestui an. Lect. dr. Rariţa Mihail a recenzat lucrarea Psihologia religioasă a copilului şi a adolescentului cu aplicaţii în învăţământul religios,  a vrednicului de pomenire episcop dr. Antim Angelescu, republicată în acest an prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Casian Crăciun. Conf. dr. Denisia Liuşnea a lansat cartea pr. dr. Mihai Roşu, Creştinismul în Dacia aureliană, până la venirea slavilor (teză de doctorat), iar conf. dr. Ivan Ivlampie, decanul Facultăţii, a lansat o altă teză de doctorat publicată, în acest an la Galaţi, Ermineutica biblică a Sfântului Grigorie de Nyssa, realizată de dr. Marian Ionescu. Conf. dr. Artur Tuluş a prezentat monografia biserica „Sf. Nicolae“ din comuna Corod, care-l are ca autor pe Pr. Ion Ariton, parohul respectivei biserici, iar conf. dr. George Enache a lansat volumul Studii de istorie şi spiritualitate bizantină al pr. lect. dr. Cristian Gagu.

În final, pr. lect. dr. Ovidiu Soare a adus în atenţia celor prezenţi volumul Tânărul creştin, mărturisitor al puterii de vindecare trupească și sufletească prin Taina Sfântului Maslu, ce înmănunchează încercările întru ale teologiei ale unor elevi seminarişti participanţi la Simpozionul național interseminarial, organizat la Galați în anul 2012. Acest al 13-lea volum de gen a fost prezentat și în cadrul Simpozionului similar organizat în noiembrie a.c.

Între atâtea cărţi de teologie a fost lansată şi lucrarea de filozofie, Categoria de repetiţie la Sӧren Kirkegaard a dr. Cătălina Elena Dobre, tot o teză de doctorat, prezentarea fiind realizată de conf. dr. Ivan Ivlampie.

Consecința fericită și imediată a acestei generoase oferte a fost solicitarea, din partea tinerilor prezenți a respectivelor lucrări, spre a fi studiate.

Pr. dr. Cristian Gagu

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook