Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În perioada 8-9 februarie 2011, la Centrul socio-medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, din localitatea Lacu Sărat, judeţul Brăila, s-a desfăşurat prima şedinţă de lucru în cadrul Proiectului „Forte-Formare trainică pentru parteneriat social”.

La eveniment au participat reprezentanţi ai celor 9 Eparhii în care va fi implementat acest proiect, la acestea adăugându-se şi Administraţia Patriarhală, astfel: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Giurgiului, Episcopia Ortodoxă Română Tulcea, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Arhiepiscopiua Sibiului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Episcopia Severinului şi Strehaiei, Arhiepiscopia Timişoarei.

Proiectul se derulează începând din septembrie 2010, de către Federaţia Filantropia în parteneriat cu Patriarhia Română, Instituto de Formation Integral (IFI) şi SC Global Commercium Development S.R.L., pe o perioadă de 36 de luni, până în august 2013, pe teritoriul României, fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

Proiectul de faţă extinde acţiunea de dezvoltare a capacităţii organizaţionale a Patriarhiei Române începută în 2009 cu 3 dintre eparhiile sale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- realizarea unei evaluări sistematice, obiective şi profesionale a capacităţii organizaţionale şi de livrare de servicii sociale ale Administraţiei Patriarhale şi a celor 9 Eparhii implicate;
- generarea unei strategii instituţionale în domeniul incluziunii sociale, la nivel central şi regional;
- îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor din cadrul structurilor instituţionale naţionale, regionale şi locale, astfel încât Patriarhia Română să acţioneze ca un partener mai eficient, mai transparent şi sustenabil în domeniul incluziunii sociale.

Proiectul propune o intervenţie structurată pentru sprijinirea dezvoltării organizaţionale a eparhiilor, în funcţie de caracteristicile lor şi de priorităţile identificate la nivel regional şi local.

Prima etapă o constituie realizarea unei evaluări organizaţionale la nivelul celor 9 eparhii şi a Administraţiei Patriarhale pentru a identifica elementele caracteristice, nivelul dezvoltării organizaţionale, nevoile de formare şi priorităţile de dezvoltare.

Pentru a pregăti resursele umane locale astfel încât să se poată implica eficient în procesele de dezvoltare organizaţională proiectul oferă o componentă de training consistentă, structurată în funcţie de nevoile identificate. Vor fi organizate sesiuni de training pe teme de dezvoltare organizaţională alternate cu exerciţii practice, asistenţă în teren şi consultanţă. La acestea vor participa 90 de persoane din eparhiile alese.

Scopul trainingului este să îmbunătăţească competenţele şi abilităţile de management ale beneficiarilor şi să-i sprijine în conceperea şi implementarea unui proces participativ de planificare strategică.

În cadrul proiectului se va dezvolta un „Centru Naţional de Formare Continuă” pentru a continua, completa şi extinde programul de formare demarat în proiect. Vor fi selectaţi formatori din cadrul Eparhiilor cuprinse în proiect, în funcţie de abilităţile specifice, care vor parcurge un proces de pregătire şi vor lucra în echipă cu specialişti pentru a-şi dezvolta şi în practică abilităţile şi cunoştinţele.

Vor fi dezvoltate 10 „Centre de Resurse” la nivelul Eparhiilor alese, în cadrul cărora vor lucra consultanţi pregătiţi în proiect, care vor oferi informaţii, servicii de consiliere şi asistenţă, vor sprijini dezvoltarea parteneriatelor locale şi dezvoltarea şi implementarea strategiilor.

Beneficiarii vor fi sprijiniţi de experţi şi de Centrele de resurse pentru a elabora şi ulterior implementa strategii eficiente la nivel regional pentru incluziunea socială şi planuri de acţiune pentru dezvoltare organizaţională.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook