Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Duminică, 30 ianuarie 2011, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Galaţi şi-a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi, de membrii ai Consiliului şi Comitetului parohial, în prezenţa a numeroşi credincioşi din parohie şi din oraş.

De asemenea, la sărbătoarea sfinţilor mari dascăli ai lumii şi ierarhi au mai participat credincioşi şi copiii de la parohia Titcov, situată în Insula Mare a Brăilei, înfrăţită cu parohia gălăţeană, coordonaţi de pc. pr. Gheorghe Postolache.

Cu acest prilej au fost aduse spre inchinare moaştele Sfântului Vasile cel Mare, aflate în patrimoniul Catedralei arhiepiscopale din Galaţi.

Cu privire la această istorică parohie gălăţeană, amintim faptul că prima biserică a parohiei datează dinaintea anului 1800. Era construită din stâlpi de lemn, împletiţi cu nuiele şi stuf, lipită cu pământ, fiind arsă în preajma evenimentelor de la 1821. A doua biserică s-a zidit tot din paiantă, în anul 1823. Lucrările la actuala biserică au început în anul 1867, însă au fost finalizate abia la 1886, când Episcopul Iosif Gheorghian al Dunării de Jos săvârşeşte slujba de sfinţire a sfântului lăcaş.

În forma sa iniţială, biserica avea doar o singură turlă, cea de pe naos. Turnul clopotniţă de pe partea de apus, catapeteasma, precum şi alte îmbunătăţiri s-au făcut între anii 1900-1912. Pictura actuală este realizată în anii 1973-1977 de către pictorul Vasile Caraman.

În curtea bisericii se află un monument al eroilor, unicat în zona Dunării de Jos, sculptat în marmură de Carara, ridicat după primul război mondial, mai exact după Marea Unire de la 1918. Pe monument sunt inscripţionate numele eroilor enoriaşi ai parohiei, căzuţi în Primul Război Mondial.

Între preoţii care au slujit la această biserică, adevărate personalităţi ale oraşului, amintim:
- pr. Alexandru Vârtosu (1900-1920), cel care a înnoit;
- pr. Theodor Stoica, protoiereu al judeţului Covurlui (1921-1943) şi consilier administrativ-bisericesc al Eparhiei între anii 1942-1948;
- pr. Emanuil Hogaş, profesor la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi între anii 1927-1929 şi consilier economic al Eparhiei între 1941-1944;
- pr. Costică Mohonea, protoiereu de Galaţi între 1971-1974 şi consilier economic între anii 1974-1977;
- pr. Constantin Picoş, secretar eparhial, între anii 1950-1952 şi duhovnic mult căutat de credincioşi.

În prezent parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” este păstorită cu vrednicie de către pc. pr. dr. Lucian Petroaia, paroh şi consilier eparhial pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul, de pc. pr. Ionel Rotaru, consilier social-misionar şi pc pr Gheorghe Petrică. Toţi trei continuă cu multă dragoste şi dăruire activitatea înaintaşilor lor, pentru mântuirea credincioşilor.
La finalul Sfintei Liturghii copiii de la Şcoala Nr. 26 „Ion Creangă” din oraş au susţinut un scurt moment artistic, constând în poezii şi imne religioase aduse cu multă evlavie în cinstea sfinţilor ocrotitori, după care au primit daruri. De menţionat este faptul că aceştia s-au pregătit îndelung pentru a întâmpina această mare sărbătoare, prin multiple activităţi educaţionale, precum picturi de icoane, scenete religioase, repetiţii de imne şi cântări religioase, care au culminat prin participarea activă la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Totodată, copiii beneficiari ai programului naţional „Hristos împărtăşit copiilor” au fost premiaţi şi felicitaţi pentru activitatea deosebită desfăşurată atât la şcoală cât şi la biserică.

Pentru familiile care se confruntă cu diferite probleme, inclusiv de ordin financiar, precum şi pentru toţi cei prezenţi la eveniment, au fost pregătite peste 1000 pachete cu alimente. Ca semn al dragostei frăţeşti şi al comuniunii sfinte, tinerii şi copiii de la parohia înfrăţită Titcov, prezenţi la eveniment, au fost invitaţi la o agapă frăţească.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook