Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În cadrul general al programul misionar și social-filantropic al Arhiepiscopiei Dunării de Jos pentru anul 2012, intitulat ”Terapie prin rugăciune și filantropie” și, în chip cu totul special, al manifestărilor organizate  cu prilejul cinstirii Sfinților Trei Ierarhi, se înscrie și slujba misionară de la Mănăstirea Toflea, județul Galați, din preziua hramului de iarnă - Sfinții Trei Ierarhi - (hramul de vară al acestui așezământ monastic și misionar este ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”).

În frumusețea deosebită a cadrului natural în care este așezată mănăstirea, amplificată de albul purificator al zăpezii, arhiereul Dunării de Jos a adunat în jurul său credincioșii din parohia atât de frământată misionar, Toflea, pentru a-i ridica, prin Sfânta Liturghie, la înțelesurile tainice ale prezenței lui Dumnezeu în Biserică, în lume și în fiecare dintre noi.

Locașul noii mănăstiri ștefaniene de la Toflea a fost neîncăpător pentru cei peste 500 de credicioși care au participat la Sfânta Liturghie arhierească. Ierarhul Dunării de Jos, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoți și diaconi a chemat

Numeroși copii din parohie, participanți la programul catehetic național ”Hristos împărtășit copiilor” sau elevi și preșcolari din Toflea, însoțiți de profesorul și părintele lor, pc pr. Mihai Roșu s-au alăturat grupului cultural-artistic ”Cununița satului” din parohia Liești, pentru ca, împreună cu ceilalți credincioși să răspundă la Sfânta Liturghie, într-o desăvârșită simfonie a cântării liturgice. Simbolul de credință rostit cu putere de  tinerii credincioși tofleni arată ”credința cea una” pe care moșii și strămoșii lor au mărturisit-o cu sute de ani în urmă, când la Toflea străjuia schitul numit ”al lui Tofle cel Bătrân”. În acest sens, ierarhul Dunării de Jos a arătat: ”…apreciem pe toți credincioșii noștri, dar mai ales pe cei de la Toflea. Toată Toflea este a lui Dumnezeu! Dumnezeu este unul singur! De aceea toflenii trebuie să fie una, să formeze o unitate! … Ne bucurăm să vedem că rromii sunt ctitori de mănăstiri, prin aceasta arătând credința lor, care nu este una nouă, ci foarte veche… La anul 1600 Toflea cel Bătrân a avut mănăstire aici. Iar mănăstirea aceasta a răsărit din pământ după 400 de ani! Și este atât de frumoasă pentru că este plină de credincioși, iar cei care vin aici simt că se umplu de lumină, de liniște, de bucurie și de adâncă pace sufletească!”.

Trăirea lăuntrică a Sfintei Liturghii a fost prelungită prin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian al Dunării de Jos, toți credincioșii prezenți primind binecuvântarea lui Dumnezeu prin ungerea cu untdelemn sfințit de către preoții slujitori.

Bucuria slujirii liturgice s-a concretizat apoi prin bucuria slujirii filantropice, când cei aproape 250 de copii au primit pachete cu alimente și dulciuri prin grija Arhiepiscopiei Dunării de Jos și a protoieriilor Tecuci  și Nicorești, iar zece bătrâni aflați în evidențele speciale ale parohiei au primit câte un rând complet de îmbrăcăminte.

În contextul ”Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor”, într-o frumoasă cooperare a doctorilor de suflete – preoții - și doctorii suferințelor trupești – medicii –, după săvârșirea Sfintei Liturghii și a Sfântului Maslu, mai multe cadre medicale și farmaciști au oferit consultații gratuite credincioșilor care au solicitat acest lucru, oferindu-li-se medicamentele de care aveau nevoie.

La final, credincioșii prezenți au fost invitați la tradiționala agapă creștinească în incinta noului Centru Social ”Sfântul Cuvios Paisie cel Mare”. Niciunul din cei prezenți nu a fost trecut cu vederea, toți bucurându-se atât de hrana duhovnicească a Sfintelor Taine, cât și de mângâierea bucatelor pregătite la mănăstire de credincioasele gospodine, pe care inimosul stareț al acestei vetre monahicești, protosinghelul Paisie Agache, le-a adunat în jurul său.


***


Toflea este o localitate alcătuită integral din populație de etnie rromă, în mare majoritate aparținând cultului penticostal, iar mănăstirea este ctitorită de o familie de rromi din această comunitate.

Sfințirea locului și așezarea pietrei de temelie s-a făcut în ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel (29 iunie) a anului 2002, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, în timp ce redeschiderea mănăstirii de la Toflea a avut loc la data de 18 decembrie 2010, în ziua Cuviosului Daniil Sihastru.

De atunci, echilibrul şi unitatea din cadrul acestei comunităţi se readuce și reașază zilnic prin trei programe speciale:

a.    programul liturgic după tradiția mănăstirească ;
b.    programul catehetic ”Hristos împărtășit copiilor” dedicat fiilor de rromi din Toflea ;
c.    activităţi social – filantropice specifice Bisericii noastre.

În ziua de prăznuire a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt din anul 2011, Înaltpresfințitul Părinte Casian, în prezența oficialităților locale și județene, dar și a numeroșilor credincioși atât din Toflea cât și din localitățile învecinate, a inaugurat Centrul Social ”Sfântul Cuvios Paisie cel Mare”, care cuprinde o cantină socială, biblioteca și sala de lectură a mănăstirii.


Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Călăuză ortodoxă numar special

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook