Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi a început în ziua de 29 ianuarie, la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“, unde, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos, în prezenţa profesorilor şi a elevilor seminarului gălăţean a săvârşit slujba Vecerniei cu Litie.

Hramul bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Galaţi

Situată în centrul Galaţilor, pe faleza superioară a Dunării, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi“, ctitorie a pescarilor săraci de odinioară din această „mahala“ este unul dintre cele mai bătrâne locaşuri de cult din oraş. Al treilea locaş de cult de pe acelaşi loc (primele două risipindu-se cu timpul), cu vechime de aproape un secol şi jumătate, biserica a fost înnoită prin lucrări de consolidare, reparaţii şi înfrumuseţare, derulate în perioada 2004-2012, fiind resfinţită în 27 noiembrie de ÎPS Părinte Casian al Dunării de Jos şi ÎPS Mitropolit Dionisie al Corintului. „Înnoirea“ spirituală a bisericii provine şi din faptul că, alături de preoţii slujitori, membrii Consiliului şi ai Comitetului Parohial, cât şi alţi făcători de bine şi voluntari de toate vârstele sunt implicaţi în diverse programe  educaţionale, misionare, culturale şi social-filantropice. Din acest motiv hramul nu este altceva decât o perioadă mai densă de misiune, plină de activităţi care, dealtfel au un caracter continuu.

2015, „Anul misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ şi „Anul Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“ a început, la biserica noastră, printr-un bogat program misionar prilejuit de apropierea sărbătorii Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii noştri duhovniceşti. Ziua de joi, 15 ianuarie a avut în program o dezbatere cu elevi de liceu, pe tema: „O realitate actuală: tânărul singur şi trist. Cuvinte de folos şi remedii de la Sfinţii Părinţi“. În perioada 15-25 ianuarie, în cadrul programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ şi în parteneriat cu Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi, parohia a organizat cercuri de  desen şi grafică, pe temele „Parohia mea” şi „Mănăstiri dunărene“, lucrările tinerilor constituindu-se într-o expoziţie de ţinută, prezentată în spaţii adecvate din cadrul Aşezământului social multifuncţional din incintă. A doua activitate, mult gustată de tineri şi de părinţi, deopotrivă, a fost concursul de şah „Atleţi ai minţii, atleţi ai credinţei“, un simultan susţinut de campionul Cristian Crăciun, cu elevi de la Şcoala nr. 28 „Mihai Eminescu”.

De mare impact misionar s-a dovedit a fi acţiunea medicală şi social-filantropică din cadrul proiectului parohial „Cinsteşte pe bătrân!“: 35 de familii de bătrâni din evidenţa specială a parohiei au fost vizitate, acasă, de echipe de voluntari – studenţi ai Facultăţilor de Medicină şi Farmacie şi Istorie, Filozofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos“, Galaţi, însoţiţi de preoţii bisericii şi membri ai Consiliului şi Comitetului parohial. Bătrânilor li s-au oferit, de către  studenţii medicinişti, medicamente, mici analize şi investigaţii ad-hoc (glicemie, tensiune, puls, auscultare cardiacă şi pulmonară), sfaturi medicale, iar studenţii teologi le-au oferit pachete cu alimente.

În cadrul parteneriatului cu Şcoala nr. 28 „Mihai Eminescu“ de pe teritoriul parohiei, care  este oblăduită spiritual tot de cei Trei Mari Dascăli ai lumii şi Ierarhi s-a organizat o emoţionantă întâlnire a colectivului didactic şi a elevilor cu preoţii bisericii, în cadrul căreia s-au produs corul şi echipa de teatru ale şcolii şi au fost pomeniţii profesorii - înaintaşi de la catedrele acestei unităţi de învăţământ - singura şcoală gălăţeană clasată, în 2014, în „Top 100 de şcoli generale din România“. Este de menţionat şi seara duhovnicească de la capela din Căminul H al Campusului Universităţii „Dunărea de Jos”, aflată tot sub ocrotirea Sfinţilor Trei Ierarhi, în cadrul căreia preoţii au purtat dialoguri cu tinerii pe tema: „«Misiunea» tânărului credincios, în Universitate, astăzi“.

Încununarea programului de hram s-a făcut prin rugăciune fierbinte de mulţumire, înălţată către Dumnezeu, în cadrul Sfintei Liturghii din ziua praznicului, la care a participat şi ÎPS Părinte Casian al Dunării de Jos. După ce mulţi credincioşi, copii, tineri şi maturi au fost  împărtăşiţi cu Preacuratele Taine, la timpul cuvenit ÎPS Chiriarh a oferit diplome şi premii elevilor şi studenţilor implicaţi în programele preliminare hramului. În chip special au fost distinşi copiii de la Titcov - Insula Mare a Brăilei (parohie înfrăţită) şi cei din satul Bursucani – provenind din cele mai sărace zone ale Eparhiei.

Astfel, întregul program prilejuit de hramul acestei biserici s-a constituit într-un şir de bucurii duhovniceşti pe care parohia, prin misiunea sa le-a oferit ca dar de la Domnul Hristos, prin slujitorii Săi, clerici şi mireni, creştinilor tot mai încercaţi de singurătate, sărăcie şi boală.

Pr. Lucian Petroaia, paroh

 

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook