Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În Duminica după Botezul Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați.

La slujbă au fost prezenţi numeroşi credincioşi din municipiul Galați, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Catedralei Arhiepiscopale.

La momentul cuvenit, mulți dintre copiii prezenți la slujbă au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică din această Duminică de la Sfântul Matei care prezintă începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care cheamă la pocăinţă atât poporul evreu, cât și popoarele păgâne, iar propovăduirea Evangheliei Sale începe cu cuvintele „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor!“

„Mântuitorul Iisus Hristos a făcut pentru noi un gest de pocăință și a intrat în râul Iordan și a călcat în picioare pactul pe care l-a făcut Adam cu cel rău. Când Mântuitorul S-a ridicat din râul Iordan, El a ridicat firea omenească la locul ei, a curățit-o și a iertat-o. Sfântul Ioan Botezătorul putea doar să curățească firea umană, dar Hristos Domnul, cu focul Duhului Sfânt, a ars păcatul și la purificat pe om. Când am lut Aghiasma Mare am auzit cu toții că aceasta este spre iertarea păcatelor, spre sănătate, spre sfințirea sufletelor și a trupurilor, a caselor noastre și a lumii întregi. Sfântul Ioan nu ne putea sfinți, deoarece el nu primise încă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care S-a arătat la Iordan în chip de porumbel și, așa cum porumbelul este chipul păcii, Duhul Sfânt este Cel care ne împacă de fiecare dată cu Tatăl, iar Fiul ne curățește prin Trupul și Sângele Său, care pătrunde în trupul nostru mireasma Sângelui Său de viață dătător“, a spus ierarhul Dunării de Jos.

Vorbind despre botezul creștin, Înaltpreasfinția Sa a explicat că omul care crede în Hristos renaște din apă și din Duh la viața cea adevărată în Hristos, devenind membru al Bisericii.

„Noi am primit Harul de a intra în Împărăția lui Dumnezeu prin Botez, căci prin Botez noi am devenit fiii lui Dumnezeu și ai Bisericii și frați în credință. Prin Botez suntem născuți dintr-o singură mamă, Biserica și dintr-un singur Tată, Dumnezeu. Așa cum am stat în pântecul mamei noastre, cristelnița în care ne botezăm toți este pântecul Împărăției lui Dumnezeu. În limba greacă, cristelnița se numește «fotistirion» și înseamnă «luminător», căci din Hristos în cristelniță primim luminarea“, a precizat arhipăstorul Dunării de Jos.

La finalul Sfintei Liturghii, chiriarhul Dunării de Jos i-a binecuvântat și stropit cu Aghiasmă Mare pe toți credincioșii prezenți la slujbă.

Pr. Rareş Bucur

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook