Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Luni, 24 mai, la sărbătoarea Sfintei Treimi, în Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc tradiţionalul pelerinaj anual al tinerilor liceeni din eparhie la hramul Mănăstirii Buciumeni din nordul judeţului Galaţi. La acest eveniment, Sfânta Liturghie a fost oficiată la altarul de vară al mănăstirii de IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de numeroşi preoţi şi diaconi din întreaga eparhie. Participanţii la concursul "Crezul Meu" şi la Olimpiada Naţională de Religie au fost felicitaţi la finalul Sfintei Liturghii. După tradiţionala agapă de hram au urmat dezbateri pe tema "Crezul ortodox în viaţa tinerilor liceeni".

Ieri a fost ziua în care creştinii ortodocşi au sărbătorit Praznicul Sfintei Treimi, zi în care credincioşii continuă bucuria prilejuită de Marele Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt şi în care se grăbesc spre biserici şi mănăstiri, pentru a participa la Sfânta Liturghie.

Un astfel de loc binecuvântat este şi Mănăstirea Buciumeni, situată la mai puţin de 20 de km de municipiul Tecuci, cu hramul "Sfânta Treime", fiind unul dintre cele mai cunoscute lăcaşuri de cult din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

În această minunată zi, porţile Mănăstirii Buciumeni au devenit prea strâmte pentru cei peste două mii de credincioşi însetaţi de spiritualitate, care, răsfiraţi peste tot în jurul mănăstirii, pe o rază de mai mulţi kilometri, au dăruit acestui îndrăgit loc o îmbrăţişare tainică. Ritmul firesc, zilnic al mănăstirii, liniştit, a căpătat anul acesta în ziua "Sfintei Treimi" vioiciunea şi suflul specific sărbătorii. Aproximativ 1.000 de tineri, de la 64 de licee, din judeţele Galaţi şi Brăila, însoţiţi de profesorii lor de religie, preoţi din arhiepiscopie, credincioşi, fiecare suflet, fiecare floare, fiecare copac, albastrul lin al cerului zdruncinat doar de dangătul clopotelor au adus în această zi o smerită închinăciune Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi. Ajunşi în faţa altarului de vară am adulmecat atmosfera ce parcă alcătuia o altă lume, o lume nepământeană. Codrii Buciumenilor au răsunat de frumosul rimt al cântărilor sărbătorii, iar înaintea începerii Dumnezeieştii Liturghii tinerii prezenţi au rostit împreună cu Arhipăstorul lor rugăciunea "Împărate Ceresc" şi troparul Praznicului.

Bucuria rugăciunii şi a iertării pentru toţi

În cuvântul din deschiderea evenimentelor prilejuite de această tradiţională sărbătoare din Arhiepiscopia Dunării de Jos, IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a subliniat că în pădurea ce străjuieşte Mănăstirea Buciumeni s-au adunat la sărbătoarea Sfintei Treimi "creştinii plini de dorinţe, de rugăciuni pentru viaţă, pentru sănătate, pentru linişte, pentru pace în familie, pentru cei care sunt plecaţi departe, în străinătate, fii, fiice, părinţi. Am venit purtându-i în rugăciunile noastre.

I-am adus pe cei bolnavi din spitale, de acasă, i-am adus pe cei necăjiţi şi întristaţi". Înalt Preasfinţia Sa a evidenţiat în continuare că, pentru a fi desăvârşită rugăciunea, credincioşii trebuie să fie albi la suflet precum năframa straielor populare purtate de micuţii creştini care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie.

Toţi cei care au înconjurat altarul de vară al mănăstirii au venit pentru a participa la Sfânta Liturghie arhierească, pentru a discuta probleme duhovniceşti, pentru a medita la darurile Duhului Sfânt din viaţa lor şi pentru a sublinia importanţa Crezului ortodox în viaţa tinerilor liceeni.

După citirea Sfintei Evanghelii, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Casian a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat înţelesurile duhovniceşti ale Praznicului şi ale Sfintei Evanghelii de la Ioan, subliniind că realitatea unirii în numele Domnului a format Biserica şi o formează până la sfârşitul veacurilor. "Sfântul Ioan Gură de Aur arată că esenţialul sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt este iertarea păcatelor. După ce ne întâlnim în numele Domnului simţim nevoia iertării păcatelor noastre. Dacă ne căim de ele şi le spovedim, ni se iartă. Al doilea mare dar după iertarea păcatelor este iertarea dintre noi. Preasfânta Treime, în iubirea Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, ne-a adus putinţa iertării păcatelor. Cel care este iertat înţelege ce mare dar a primit de la Dumnezeu şi îl dă şi el mai departe. Cel ce a fost iertat pentru multele lui păcate va fi dispus să ierte şi puţinele păcate ale semenilor. În învăţătura şi în legătura sfântă cu Dumnezeu nu există putinţă să ne iertăm ca oameni sinceri şi adevăraţi, dacă la rândul nostru nu ne pregătim şi nu cerem iertare de la Cel ce ne iartă cu adevărat, Dumnezeu".

Unii dintre tinerii prezenţi, premianţi la concursurile catehetice naţionale, pregătiţi după cuviinţă, au primit Sfânta Împărtăşanie, iar la finalul Sfintei Liturghii au fost felicitaţi şi au primit daruri din partea IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

După îndătinata agapă, pregătită şi anul acesta prin osârdia inimoaselor maici, oferită tinerilor în pădure, ca o masă câmpenească, au urmat dezbateri pe tema "Crezul ortodox în viaţa tinerilor liceeni". Împărţiţi în grupuri de câte 50, tinerii au participat, în acelaşi cadru natural deosebit, la cea de-a doua parte importantă a întâlnirii: discuţiile cu părinţii slujitori pe teme duhovniceşti ce frământă sufletele lor, teme actuale legate de semnificaţia şi importanţa mărturisirii Crezului ortodox în viaţa tânărului creştin.

Acest eveniment, un adevărat festival al tinerilor creştini ortodocşi, din Arhiepiscopia Dunării de Jos, a ajuns în acest an la a XVI-a ediţie, impresiile şi mărturiile participanţilor în cei 16 ani fiind culese în volumul "Tinerii, mărturisitori ai dreptei credinţe", editat şi oferit tinerilor liceeni, cu acest prilej.

(diac. Ciprian BÂRA - Ziarul Lumina)

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook