Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Anual, în luna mai, în toate facultăţile din ţară se organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor cu scopul de a-i ajuta pe tineri să se familiarizeze cu cerințele unui proiect de cercetare individuală și cu metodologia de popularizare a rezultatelor științifice, dezvoltându-le spiritul competitiv şi abilitățile de comunicare.

Aceste manifestări ştiinţifice sunt un exerciţiu util în vederea elaborării şi susţinerii tezelor de licenţă şi masterat.

Astăzi, 23 mai 2024, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a organizat Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice susţinută de studenţii şi masteranzii din cadrul acestei facultăţi gălăţene şi de la alte patru universităţi din ţară.

Lucrările sesiunii s-a desfăşurat în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din incinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie şi a reunit profesori, oameni de cultură, preoţi, studenţi şi masteranzi, atât prin prezenţă fizică, cât şi prin intermediul unei platforme de comunicare online.

Dezbaterile din cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice au fost structurate pe şapte secţiuni: Istorie, Relaţii Internaţioanale şi Studii Europene, Filosofie, Sociologie, Resurse Umane, Teologie şi Artă Sacră şi Asistenţă Socială.

Prezent la eveniment, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a binecuvântat întrunirea şi a ţinut un cuvânt apreciativ pentru implicarea, interesul şi efortul studenţilor şi al masteranzilor pentru studiul aprofundat, dar şi pentru implicarea acestora în acţiunile de voluntariat.

Cei 58 de studenţi şi masteranzi înscrişi pentru secţiunile Teologie şi Artă Sacră şi Asistenţă socială şi-au prezentat lucrările întocmite potrivit tematicii aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru „Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor şi Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi“.

În cadrul celor două secţiuni s-au regăsit titluri precum: Spitalul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie“ din Bucureşti – repere spirituale; Puterea tămăduitoare a rugăciunii. Taina Sfântului Maslu; Starea teopatică a bolii şi suferinţei ca şi consecinţă a păcatului omului; Tămăduirea sufletului și a trupului în scrierile Părinților filocalici; Asistenţa socială ȋn ȋngrijirile paliative, comparaţie Italia-România; Pastoraţia şi asistenţa socială ȋn comunităţile rome. Exemple, direcţii de dezvoltare şi oportunităţi; Serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice versus servicii în regim instituționaliza; Implicațiile dizabilităților psihice asupra vieții sociale; Impactul rugăciunii asupra beneficiarilor serviciilor sociale; Evaluarea nevoii de dezvoltare a serviciilor de îngrijire paliativă; Evoluție, idei și practici în asistența socială. Studiu de caz Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt“; Rolul serviciilor publice de asistență socială în asigurarea sănătății persoanelor vârstnice ş.a.

Membrii comisiilor formate din profesori din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie au acordat puncte pentru stabilirea celor mai bune lucrări ştiinţifice.

Fiecare student care a prezentat o lucrare a primit din partea organizatorilor diplome de participare, iar cele mai bune lucrări științifice clasate pe primele trei locuri au primi premii.

Pr. Rareş Bucur

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook