Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

La praznicul „Intrării în biserică a Maicii Domnului“, istorica biserică „Vovidenia“ din centrul oraşului Galaţi şi-a sărbătorit hramul.

Parte integrantă a manifestărilor spirituale organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos în luna noiembrie, cu prilejul cinstirii Sfântului Apostol Andrei, sărbătoarea a debutat în ajun prin săvârşirea slujbei de priveghere.

În ziua praznicului,  Sfânta Liturghie a fost oficiată de către un sobor de preoţi în prezenţa rugătoare a numeroşi credincioşi din urbea gălăţeană.

La slujbă au participat şi persoane hipoacuzice, pentru care Sfânta Liturghie a fost transpusă în limbaj mimico-gestual de către preotul Constantin Căuş.

În mijlocul slujitorilor şi credincioşilor s-a aflat astăzi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos care le-a dus cuvânt de învăţătură, i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi la slujbă şi le-a oferit daruri copiilor şi persoanelor cu deficienţă de auz.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre semnificaţia praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului,ca primă sărbătoarea de la Începutului Postului Naşterii Domnului, precum şi despre însemnătatea sfinţitoare a bisericii.

Evenimentul s-a încheiat cu slujba de pomenire pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş, trecuţi la cele veşnice.

Cu prilejul hramului şi în contextul actual din ţară, parohia gălăţeană desfăşoară în aceste zile un program social-filantropic întreptat în special către persoanele bolnave, către familiile nevoiaşe, elevii cu posibilităţi materiale reduse şi, nu în ultimul rând, pentru medicii care, de o perioadă mare de timp, veghează şi se îngrijesc de sănătatea semenilor noştri ajunşi în unităţile medicale.

Astfel, astăzi 21 noiembrie, în zi de mare praznic închinat Maicii Domnului şi la Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, pacienții și cadrele medicale de la Spitalul General Căi Ferate Galați, precum şi persoanele vârstnice din cadrul Căminului „Ștefan cel Mare și Sfânt“ din Galaţi vor primi din partea parohiei o masă caldă.

De asemenea, doi elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi au primit sprijin material din partea acestei parohii, iar 20 de persoane hipoacuzice au primit, cu sprijinul voluntarilor parohiali, alimente neperisabile și alte daruri.

Darurile oferite din dragostea, dărnicia şi efortul preoţilorşi al credincioşilor acestei parohii însumează 5000 lei.

***

Biserica „Vovidenia“ ocupă un loc aparte în istoria oraşului Galaţi, întrucât aici deputaţiiunionişti de la 1859, împreună cu viitorul domnitor Al. I. Cuza (pe atunci, pârcălab de Galaţi) şi Costache Negri, au depus jurământ că vor fi credincioşi cererilor celor care i-au ales pentru a înfăptui Unirea.

Biserica, ctitorită de banul Ion Cârja este construită în plan triconc cu elemente arhitecturale şi decorative specifice arhitecturii religioase moldoveneşti. Pronaosul este acoperit cu o boltă în leagăn, iar naosul este acoperit de turla Pantocratorului, care se micşorează treptat prin arce dublou. A fost sfinţită în anul 1790 de către protopopul G. Avram.

În timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu din anul 1821, biserica a fost arsă de către turci, împreună cu alte sfinte lăcaşuri din Galaţi. A fost nevoie urgentă de reparaţii, iar după ample lucrări de restaurare, a fost resfinţită în anul 1823 de către Episcopul Gherasim Clipa al Romanului.

Până în anul 1863, biserica „Vovidenia“ a servit drept catedrală pentru oraşul Galaţi.

În anul 1863, domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi doamna Elena Cuza au participat la slujba de Paşti la biserica „Vovidenia“. De asemenea, în data de 2 mai 1865, în prezenţa familiei domnitorului, doamna Sultana Cuza, mama domnitorului Al. I. Cuza, este înhumată în curtea bisericii. Abia în luna mai 1873, osemintele sale vor fi strămutate la domeniul Ruginoasa.

În perioada 1951-1952 biserica a fost  consolidată cu stâlpi şi centuri din beton, ca urmare a degradărilor provocate de cutremurul din anul 1940, iar în 1986 a fost refăcută turla.

 Pr. Rareş Bucur

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook