Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Miercuri, 9 noiembrie 2022, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, credincioşii din comunitatea parohială a localităţii Piscu, Protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi, au trăit momente de aleasă înălţare sufletească, întrucât picturile de la cele două biserici din această localitate au fost sfinţite.

În dimineaţa acestei zile, Întâistătătorul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, a poposit la biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia Piscu 2, unde a săvârşit slujba de sfinţire a picturii şi Sfânta Liturghie.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită în locaşul de cult, în prezenţa autorităţilor locale, a credincioşilor din parohie şi a multor copii de la Şcoala Gimnazială din comuna Piscu, îmbrăcaţi în portul tradiţional românesc, precum şi a grupului de bătrâni „Ştefanienii“ din această comună.

La chinonic, glasul cristalin al tinerilor s-a împletit cu interpretarea unor cântece vechi de către experimentatul grup de bătrâni „Ştefanienii“.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a vorbit despre importanţa pictării sfântului locaş, explicând totodată reprezentările picturale ce se regăsesc în locaşul de cult.

Părintele Arhiepiscop a vorbit celor prezenţi şi despre viaţa plină de smerenie, de răbdare şi de bunătate a Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, evidenţiind ajutorul pe care acest sfânt tămăduitor îl oferă multor bolnavi.

La momentul cuvenit, foarte mulţi copii prezenţi la slujbă fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

Pentru implicarea în lucrările de pictare şi înfrumuseţare a locaşului de cult, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a acordat rangul de iconom stavrofor preotului paroh Emilian Bahrim.

De asemenea,cei care au sprijinit lucrările de amenajare ale bisericiiau primit din partea ierarhului Dunării de Josdiplome de ctitori.

În semn de aleasă preţuire şi cinstire pentru credincioşia, harnicia şi promovarea tradiţiilor populare româneşti, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a oferit doamnei Ioana Busuioc distincţia eparhială „Vrednicia andreiană“.

În continuare, arhipăstorul Dunării de Jos a vizitat muzeul amenajat într-un spaţiu în apropierea locaşului de cult,  ce cuprinde obiecte vechi tradiţionaleşi costume populare, colecţionate de preotul paroh şi câţiva buni credincioşi, unele dintre aceste valoroase obiecte cu o vechime foarte mare.

Evenimentul de la această biserică s-a încheiat cu săvârşirea parastasului pentru slujitorii şi ctitorii trecuţi la Domnul, urmat de tradiţionala agapă creştinească, la care au fost invitaţi toţi credincioşii prezenţi.

Tot astăzi, în aceeaşi localitate gălăţeană, ierarhul locului a sfinţit pictura bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ din Parohia Piscu 1. Cu acest prilej, această biserică a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov.

Şi aici, la slujba de binecuvântare a picturii oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, au participat clerici din cadrul protopopiatului Covurlui, judeţul Galaţi, autorităţilor locale şi numeroşi tineri, precum şi credincioşi atât din această comunitate sătească, cât şi din localităţile învecinate.

La momentul îndătinat pereții pictați ai bisericii și icoanele de pe catapeteasmă au fost stropiți cu aghiasmă şi unşi cu Sfântul și Marele Mir.

După momentul sfințirii, preotul paroh Petrişor Stoica a primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian rangul de iconom, iar cei care au sprijinit lucrările de renovare, de pictare şi înfrumuseţare a bisericiiau primit diplome de ctitor.

La final, ierarhul Dunării de Jos a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură şi i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi la acest eveniment duhovnicesc.

⁕⁕⁕

Comuna Piscu din judeţulGalaţi este oașezare străveche de agricultori și pescari, atestată documentar încă din anul 1445 când domnitorul Ștefan cel Mare i-a dăruit lui Clanau Spătarul jumătate din sat cu jumătate de moară, cealaltă jumătate fiind data lui Eremia Postelnicul. În secolul al XVI-lea este ridicată la rangul de târg, datorită așezării pe marele drum de comerț al Moldovei.

În prezent ocrotitorul spiritual al comunei este Sfântul Ştefan cel Mare, iar ziua de cinstire a sfântului voievod, 2 iulie,este Ziua Comunei.

Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Piscu 1 a fost construită între anii 1887-1894, iar în urma cutremurului din anul 1940, după efectuarea unor lucrări de reabilitare, în anul 1961 s-a început pictura bisericii. Anul următor biserica a fost sfinţită de Episcopul Chesarie Păunescu al Dunării de Jos.

Piatra de temelie pentru cealaltă biserică din localitatea Piscu, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”a fost pusă de de ierarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, în data de 8 noiembrie 1997, iar între anii 1998-2002 s-au desfăşurat lucrările de construcţie a noului locaş de cult. La data de 20 decembrie 2022, Înalpreasfinţitul Părinte Casian a săvârşit slujba de sfinţire a altarului.

Pr. Rareş Bucur

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook