Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, sâmbătă, 14 octombrie 2023.

Patriarhul României a subliniat că „pelerinajul miilor de credincioşi la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi arată cât de mare este lucrarea misionară a sfinţilor care, prin exemplul vieţii lor şi prin rugăciunile lor, aduc pe oameni aproape de Dumnezeu şi îi adună laolaltă în rugăciune”.

Mesajul a fost citit de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Textul integral:

 Bucuria întâlnirii cu Sfinţii lui Dumnezeu

 Iubiţi pelerini,

Viaţa noastră duhovnicească poate fi asemănată cu o călătorie sau un pelerinaj necontenit spre Împărăția lui Dumnezeu, după îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos, Care spune: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 6, 33).

Călăuzitorii noştri în această călătorie sunt sfinții Bisericii, care prin viața lor curată, închinată slujirii lui Dumnezeu și oamenilor, au urmat cuvintele Evangheliei lui Hristos, fiind astfel pentru noi modele desăvârșite de viață creştină.

Pelerinajul miilor de credincioşi la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi arată cât de mare este lucrarea misionară a sfinţilor care, prin exemplul vieţii lor şi prin rugăciunile lor, aduc pe oameni aproape de Dumnezeu şi îi adună laolaltă în rugăciune.

Anul acesta, 2023, dedicat comemorării imnografilor şi cântăreților bisericeşti, bucuria duhovnicească a sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva este sporită de primirea la Catedrala Mitropolitană din Iaşi a moaştelor unuia dintre marii sfinţi creatori de cântări bisericeşti, Sfântul Andrei Criteanul, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Arkalochori (Creta, Grecia).

Sfântul Andrei Criteanul a păstorit între anii 700-740, a fost un episcop misionar, precum şi un mare dascăl al pocăinţei. A construit bi­serici, a înfiinţat mănăstiri, a ajutat pe creştinii care au suferit de pe urma invaziilor otomanilor, a fost un bun predicator şi a compus o mulţime de cântări liturgice.

El este considerat cel dintâi autor de canoane liturgice, între care cel mai renumit este, desigur, Canonul cel Mare, un dialog al omului păcătos cu propria sa conştiinţă în faţa lui Dumnezeu. 

Iubiţi pelerini, 

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în Epivata Traciei din părţile Constantinopolului, şi a trăit doar 27 de ani. Ea este cea mai populară dintre toţi sfinţii ale căror moaşte se află pe teritoriul țării noastre. Sute de biserici din România şi din diaspora română sunt închinate ei pentru a le ocroti, iar în nordul Greciei, în Bulgaria şi Serbia, credincioşii ortodocşi o cinstesc de asemenea cu multă evlavie.

Marea evlavie a poporului dreptcredincios faţă de Sfânta Cuvioasă Parascheva se explică prin convingerea şi constatarea că ea este „mult folositoare”, după cum este numită în Acatistul ei; Sfânta Parascheva oferă ajutor, prin rugăciunile ei, tinerilor şi bătrânilor, fecioarelor şi mamelor, mănăstirilor şi familiilor, bolnavilor şi săracilor, adunând în rugăciune şi mărturisire comună cler şi popor, din România şi din alte ţări. Puterea ei vine din sfinţenia şi din bunătatea ei, adică din iubirea ei faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

În această zi de bucurie a sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei şi a tuturor pelerinilor prezenţi la Iaşi, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu ca, pentru mijlocirile Sfintei Cuvioasei Parascheva şi ale Sfântului Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei, să binecuvânteze pe toţi cei prezenţi la Iaşi, ierarhi, clerici, monahi şi credincioşi mireni, împreună cu autorităţi locale şi centrale, şi să răsplătească tuturor credinţa, evlavia şi osteneala, dăruindu-le sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu părintească dragoste şi preţuire,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook