Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a reprezentat pentru clerul şi credincioşii Eparhiei Dunării de Jos un prilej de înaltă trăire duhovnicească. La iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian Crăciun, a fost deschisă procesiunea eparhială: „Pe Calea Sfintei Cruci, bucurie sfântă la toată lumea”!

Aceasta a debutat în dimineaţa zilei de 13 septembrie la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi când, în cadrul deschiderii solemne a cursurilor noului an şcolar, au fost la aduse spre venerare părticele din lemnul Sfintei Cruci, aflate în patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

În cuvântul său de învăţătură, chiriarhul Dunării de Jos a îndemnat pe tinerii elevi seminarişti să înceapă prin „a crede în lumină şi a fi următori ai luminii dumnezeieşti. Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată o Persoană care este Lumină. Întreaga Persoană a Mântuitorului Iisus Hristos este lumină. Ştiinţele, cercetarea şi raţiunea nu pot înţelege, nu pot cuprinde în perimetrul lor lumina identificată total cu o persoană. Doar cei ce acceptă calea strâmtă o pot înţelege, iar calea cea strâmtă este aici, în mijlocul nostru, este Sfânta Cruce.

Aceia pot vedea pe Sfânta Cruce o Persoană răstignită, care este chiar Fiul lui Dumnezeu întrupat. Acesta ne arată lumina şi puterea iubirii Sale. El este lumină pentru toată lumea. Doar El poate să spună «Eu sunt lumina lumii»... iar nouă ne cere să credem în lumină şi să fim următorii luminii”.

La încheierea Sfintei Liturghii a fost săvârşită slujba de Te-Deum pentru deschiderea noului an şcolar, după care Înaltpreasfinţia Sa a binecuvântat tinerii elevi seminarişti şi corpul profesoral, a vizitat sălile de curs şi noul sediu administrativ.

În ceas de Vecernie, la apusul soarelui, procesiunea a continuat în Brăila, la biserica „Sfânta Cruce”, unde mulţimea preoţilor şi  credincioşilor a întâmpinat cinstita Cruce într-o deosebită atmosferă de evlavie şi emoţie sfântă.

Acestora Înaltpreasfinţia Sa le-a arătat că „procesiunea la care participăm stă sub semnul negrăitei bucurii a întrunirii creştinilor laolaltă, căci a purta crucea după cum ne-a învăţat Hristos Domnul este semnul adevăratei bucurii... În acelaşi timp, să nu uităm că, după cum Mântuitorul ne-a purtat pe toţi în Crucea Sa, suntem datori ca şi noi să purtăm crucea necazurilor şi suferinţelor semenilor noştri”.

În anul 1940, pe locul actualei biserici „Sfânta Cruce” din Brăila, se afla o capelă a Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe din România. În fântâna din curtea acestei capele a fost descoperită o cruce de piatră, care se află şi acum în interiorul bisericii actuale. Acesta este şi motivul pentru care parohia înfiinţată a primit numele „Sfânta Cruce”.

Pelerinajul a continuat până după miezul nopţii, mii de credincioşi brăileni dorind să se închine şi să sărute cu evlavie părticelele din cinstita şi de viaţă făcătoare Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos.

În dimineaţa zilei de 14 septembrie, la praznicul Înălţării Sfintei Cruci, racla a fost adusă în Catedrala Arhiepiscopală, unde după săvârşirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, credincioşii prezenţi s-au putut închina acestui mare dar al creştinătăţii.

De la Catedrala Arhiepiscopală, racla cu părticelele din lemnul Sfintei Cruci a fost purtată în procesiune către lăcaşul de cult din municipiul Galaţi, închinat „Înălţării Sfintei Cruci”, unind în chip tainic cele două municipii în duhul rugăciunii, al iertării şi al iubirii în Hristos, căci „Crucea este înălţime, adâncime şi lăţime a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. În acest sens se exprimă şi înţeleptul om de ştiinţă când zice «O, Hristoase, care iubeşti pe cei ce te răstignesc şi răstigneşti pe cei ce te iubesc», adică îi ridici şi pe ei pe altar, ca totdeauna să poată face ceea ce Tu Doamne, faci pentru noi: Mare este puterea Crucii Tale, Doamne!”, a încheiat Înaltpreasfinţia Sa cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi.

Sutele de credincioşi s-au închinat şi au sărutat sfânta şi de viaţă făcătoare Cruce şi s-au bucurat de binecuvântarea Arhiereului de la Dunărea de Jos, ajuns în mijlocul lor „Pe Calea Sfintei Cruci, căci iată, a venit prin Cruce bucurie la toată lumea”.

În această atmosferă de evlavie, membrii Consiliului şi Comitetului parohial, au oferit o agapă creştină celor peste 700 de credincioşi prezenţi.
Pelerinajul cu racla în care se află părticele din Sfânta Cruce a reprezentat totodată o bucurie a comuniunii intereparhiale şi un dar mare şi sfânt al unităţii slujitorilor şi credincioşilor din cele două mari oraşe ale Eparhiei, Brăila şi Galaţi.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook